Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 99/828/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 grudnia 2014 r.

w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania Dyplomu Dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za najlepszą pracę dyplomową magisterską

 

Na podstawie §13 ust. 2 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Ustanawia Regulamin przyznawania Dyplomu Dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za najlepszą pracę dyplomową magisterską stanowiący załącznik 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wzór Dyplomu Dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za najlepszą pracę dyplomową magisterską stanowi załącznik 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Traci moc uchwała nr 13/772/2010 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24. lutego 2010 r w sprawie ustanowienia Dyplomu Dziekana za wyróżniającą się pracę magisterską.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

plik PDF Załącznik nr 1 – Regulamin przyznawania Dyplomu Dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za najlepszą pracę dyplomową magisterską plik PDF, 81.81 KB
2015-04-16 11:03
plik PDF Załącznik nr 2 – Dyplom Dziekana plik PDF, 470.86 KB
2017-10-30 21:21