Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 103/829/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z funkcjonowania systemu zapewnienia jakości kształcenia na wydziale w roku akademickim 2013/2014

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a także § 7 uchwały nr 36/2004 Senatu AR we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2004 r. (z późn. zm.) i zarządzenia nr 139/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dn. 1.10.2014 r.

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala, co następuje

§1

Zatwierdza sprawozdanie z funkcjonowania systemu zapewnienia jakości kształcenia na wydziale w roku akademickim 2013/2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.