Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 104/829/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie przyznania dyplomu ukończenia studiów wyższych z wyróżnieniem studentce studiów niestacjonarnych I stopnia

 

Na podstawie § 43 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz uchwały nr 15/798/2012 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26.09.2012 r.

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji uchwala, co następuje:

§1

Przyznaje dyplomy ukończenia studiów wyższych z wyróżnieniem studentce studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia:

  • Barbara Wieniawska-Raj, kierunek architektura krajobrazu