Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 14/831/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Instytucie Budownictwa

 

Na podstawie § 72 i § 78 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 24 lutego 2012 r. z późniejszymi zmianami Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Pozytywnie opiniuje wniosek o zatrudnienie mgr inż. Kingi Witek na stanowisku asystenta w Instytucie Inżynierii Środowiska

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.