Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 29/833/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22.04.2015 r.

w sprawie powołania komisji przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Izabeli Wilczyńskiej

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zmienia powołuje komisję do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Izabeli Wilczyńskiej w dyscyplinie geodezja i kartografia nt. „ Analiza zastosowań technik geodezyjnych i optoelektronicznych w badaniu stanu geometrycznego belkowych elementów konstrukcyjnych” w następującym składzie:

 • prof. dr hab. inż. Bernard Kontny – przewodniczący,
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy,
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski,
 • prof. dr hab. inż. Edward Osada,
 • dr hab. inż. Halina Klimczak, prof. nadzw.,
 • dr hab. inż. Witold Rohm,
 • prof. dr hab. inż. Zofia Więckowicz,
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Rykaluk,
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Skowroński,
 • dr hab. inż. Tomasz Tymiński,
 • dr hab. inż. Maria Hełdak.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.