Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 32/834/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2015 r.

w sprawie zmiany składu komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Dąbka

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zmienia skład komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Dąbka w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska nt. „Procesy erozji wodnej gleb na terenach leśnych zlewni górskiej”.

Skład komisji zostaje rozszerzony o następujące osoby: prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski, dr hab. inż. Ryszard Pokładek, dr hab. inż. Tomasz Tymiński, dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw., dr hab. inż. Szymon Szewrański, dr hab. Maciej Filipiak, prof. nadzw.

Ze składu komisji zdejmuje się następujące osoby: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czamara, dr hab. inż. Elżbieta Musiał, prof. nadzw., dr hab. inż. Czesław Szczegielniak.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.