Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 33/834/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2015 r.

w sprawie powołania Rady Biznesu Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

 

Na podstawie §15 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje Radę Biznesu Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w następującym składzie:

 1. Maria Grzegorczyk – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 2. Anna Krzyżanowska – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 3. Jolanta Krupowicz – Urząd Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
 4. Alicja Bogusz – Urząd Miejski Wrocławia
 5. dr Ryszard Kosierb – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu
 6. Edward Nawirski – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
 7. Joanna Gustowska – Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
 8. Witold Rzewuski – Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
 9. Piotr Peregudowski – Grupa Projektowa „GP OMEGA” Projektowanie Instalacji i Sieci Sanitarnych
 10. Wiesław Pomian – „GEO-POMIAN-ZUG” Zespól Usług Geodezyjnych
 11. Andrzej Kubica – „WROBIS” SA
 12. Piotr Surma – Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budowlane WPB
 13. bryg. mgr inż. Jan Ciętak – Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
 14. Danuta Stacherzak – PHHU „Zieleń dawne MPZ” sp. z. p. o
 15. Janusz Szczepański – Dolnośląska Izba Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu
 16. Jerzy Ulanicki – Wrocławskie Biuro Urbanistyki s.c.
 17. Alicja Meusz – Urząd Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
 18. Andrzej Pawłowski – Dolnośląska Izba Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu
 19. Jarosław Haliniak – Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk

§2

Radę Biznesu powołuje się na kadencję trwającą do dnia 31 grudnia 2016 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.