Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 34/834/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Biznesu Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

 

Na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdza Regulamin Rady Biznesu Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

dokument Word Regulamin Rady Biznesu Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dokument Word, 247.00 KB
2015-05-28 13:55