Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 42/835/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10.06.2015 r.

w sprawie powołania komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Hordyńca

 

§ 1

Na podstawie art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 2

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje komisję do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Hordyńcaw dyscyplinie geodezja i kartografia nt. „Monitorowanie troposfery w technice okultacji radiowych GNSS” w osobach: prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy- przewodniczący, prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski, dr hab. inż. Kazimierz Ćmielewski, prof. nadzw., dr hab. Wojciech Jakubowski, prof. dr hab. inż. Bernard Kontny, prof. dr hab. inż. Edward Osada, prof. dr hab. inż. Zofia Więckowicz, prof. dr hab. inż. Andrzej Żyromski, dr hab. inż. Witold Rohm, dr hab. Krystyna Bryś, prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski, recenzenci.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.