Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 47/835/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10.06.2015 r.

w sprawie zatrudnienia na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Kształtowania i Ochrony Środowiska

 

§ 1

Na podstawie § 72 i § 75 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§ 2

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pozytywnie opiniuje wniosek o zatrudnienie dr hab. inż. Grzegorza Janika na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.