Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 58/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3.07.2015 r.

w sprawie powołania komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marty Szkaradkiewicz

 

§ 1

Na podstawie art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 2

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje komisję do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty Szkaradkiewicz w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska nt. Waloryzacja i wycena usług ekosystemów na obszarach suburbialnych w osobach:

 • dr hab. inż. Romuald Żmuda, prof. nadzw. – przewodniczący
 • dr hab. Maciej Filipiak, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. arch. Eleonora Gonda-Soroczyńska
 • dr hab. inż. Maria Hełdak
 • dr hab. inż. Ryszard Pokładek
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski
 • dr hab. Beata Raszka, prof. nadzw.
 • dr hab. Wiesław Szulczewski, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska
 • dr hab. inż. Tomasz Tymiński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Żyromski
 • promotor
 • recenzenci

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.