Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 85/837/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22.09.2015 r.

w sprawie powołania komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Wasilewskiej

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje komisję do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Wasilewskiej w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska nt. „Analiza wpływu nasadzeń roślinnych na walory użytkowe skrzyżowań z wyspą centralną – modele zagospodarowania” w osobach:

 • dr hab. Maciej Filipiak, prof. nadzw. – przewodniczący
 • dr hab. Ryszard Deszcz
 • dr hab. inż. Maria Hełdak
 • prof. dr hab. inż. Edward Hutnik
 • dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk
 • dr hab. inż. arch. Aleksandra Lis
 • prof. dr hab. Janusz Łomotowski
 • dr hab. inż. Tomasz Malczyk
 • dr hab. inż. Ryszard Pokładek
 • dr hab. inż. Ireneusz Kajewski
 • dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska
 • dr hab. inż. Tomasz Tymiński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Żyromski
 • promotor
 • recenzenci

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.