Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 87/837/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22.09.2015 r.

w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta w Instytucie Architektury Krajobrazu

 

Na podstawie § 72 i § 77 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pozytywnie opiniuje wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Tomasza Malczyka na stanowisku adiunkta w Instytucie Architektury Krajobrazu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.