Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 9/844/2016 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16.03.2016 r.

w sprawie wyznaczenia recenzentów przewodu doktorskiego mgr. inż. Jana Kazaka

 

Na podstawie art.14 ust. 1 pkt 1 i ust.2 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65 poz. 595 z późn. zm.) Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Wyznacza następujących recenzentów przewodu doktorskiego mgr. inż. Jana Kazaka

  1. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
  2. Prof. dr hab. inż. Franciszek Woch z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.