Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 15/845/2016 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13.04.2016 r.

w sprawie powołania komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Edyty Hadaś

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje komisję do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Edyty Hadaś w dyscyplinie geodezja i kartografia nt. „Estymacja wybranych parametrów geometrycznych drzew uprawnych na podstawie danych lotniczego skaningu laserowego” w osobach:

 1. dr hab. inż. Witold Rohm, prof. nadzw. – przewodniczący,
 2. prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy,
 3. dr hab. inż. Kazimierz Ćmielewski, prof. nadzw.,
 4. dr hab. Maciej Filipiak, prof. nadzw.,
 5. dr hab. inż. Robert Kalbarczyk, prof. nadzw.,
 6. prof. dr hab. inż. Bernard Kontny,
 7. prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski,
 8. dr hab. Andrzej Michalski,
 9. prof. dr hab. inż. Edward Osada,
 10. dr hab. inż. Krzysztof Sośnica,
 11. dr hab. inż. Marek Trojanowicz,
 12. prof. dr hab. inż. Andrzej Żyromski,
 13. prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski – promotor,
 14. recenzenci.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.