Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 16/845/2016 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13.04.2016 r.

w sprawie ustalenia liczby prodziekanów Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na kadencję 2016-2020

 

Na podstawie § 22 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ustala na okres kadencji władz wydziału od 1.09.2016 r. do 31.08.2020 r. liczbę czterech prodziekanów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.