Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 52/850/2016 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28.09.2016 r.

w sprawie przyznania dyplomów ukończenia studiów wyższych z wyróżnieniem studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia

 

Na podstawie § 46 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz uchwały nr 15/798/2012 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26.09.2012 r.

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji uchwala, co następuje:

§1

Przyznaje dyplomy ukończenia studiów wyższych z wyróżnieniem studentom studiów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia:

  • studia stacjonarne II stopnia:
1. Dzidowska Zuzanna 4,89 architektura krajobrazu
2. Podeszwa Klaudia 4,91 architektura krajobrazu
3. Kałuża Nikola 4,81 budownictwo
4. Paluch Anita 4,91 budownictwo
5. Leszczuk Marta 4,83 geodezja i kartografia
6. Trzcina Estera 4,78 geodezja i kartografia
7. Vogt Marek 4,78 geodezja i kartografia
8. Płóciennik Paulina 4,95 gospodarka przestrzenna
9. Kędzia Dawid 4,76 inżynieria i gospodarka wodna
10. Felczerek Agnieszka 4,89 inżynieria środowiska
11. Karbowniczek Natalia 4,83 inżynieria środowiska
12. Strauchman Szymon 4,83 inżynieria środowiska
13. Wojtak Agnieszka 4,91 inżynieria środowiska
14. Wojtak Mateusz 4,90 inżynieria środowiska
  • studia niestacjonarne I stopnia:
1. Ługowska Ewelina 4,50 geodezja i kartografia
2. Lipowczyk-Łodyga Anna 4,67 gospodarka przestrzenna
3. Mrozek Samanta 4,75 inżynieria środowiska
  • studia niestacjonarne II stopnia:
1. Woźniak Aneta 4,73 gospodarka przestrzenna

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.