Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 57/850/2016 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28.09.2016 r.

w sprawie upoważnienia dziekana do powierzania sprawowania opieki nad pracami dyplomowymi oraz ich recenzowania nauczycielom akademickim nieposiadającym co najmniej stopnia naukowego doktora

 

Na podstawie § 13 ust. 2 oraz § 15 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, § 48 ust. 1 i 5 Regulamin studiów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego upoważnia dziekana w kadencji 2016-2020 do powierzania opieki nad pracami dyplomowymi oraz ich recenzowania nauczycielom akademickim nieposiadającym co najmniej stopnia naukowego doktora.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.