Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 61/851/2016 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19.10.2016 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany planów studiów niestacjonarnych dla kierunku geodezja i kartografia

 

Na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza zmiany w planach studiów niestacjonarnych dla kierunku geodezja i kartografia polegające na zmniejszeniu liczby godzin z wychowania fizycznego z 18 godzin na 9 godzin w semestrze.

§ 2

Plan studiów będzie obowiązywał od semestru zimowego roku akademickiego 2016/2017.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.