Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 47/859/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7.06.2017 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany planów studiów stacjonarnych

 

Na podstawie § 13 ust. 2 pkt. 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdza zmiany w planach studiów na studiach stacjonarnych.

§ 2

Plany studiów stanowią załączniki do niniejszej uchwały:

załącznik 1 – kierunek inżynieria i gospodarka wodna,

załącznik 2 – kierunek inżynieria środowiska.

§ 3

Plan studiów będzie obowiązywał od 1.10.2017 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.