Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 53/860/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21.06.2017 r.

w sprawie powołania komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Świąder

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki ( tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 882) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje komisję do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Świąder w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska nt. „Zastosowanie pojemności środowiska w zarządzaniu przestrzenią” w osobach:

 1. dr hab. inż. Beata Olszewska – przewodnicząca,
 2. dr hab. inż. Kazimierz Ćmielewski, prof. nadzw.,
 3. dr hab. inż. Daniel Garlikowski,
 4. dr hab. inż. Maria Hełdak,
 5. dr hab. Wojciech Jakubowski,
 6. prof. dr hab. inż. Jan Kempiński,
 7. dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk,
 8. dr hab. inż. Irena Niedźwiecka-Filipiak, prof. nadzw.,
 9. dr hab. inż. Katarzyna Pawęska,
 10. dr hab. inż. Grzegorz Pęczkowski,
 11. prof. dr hab. Beata Raszka,
 12. dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska,
 13. dr hab. inż. Romuald Żmuda, prof. nadzw.,
 14. Recenzenci.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.