Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 25/856/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22.03.2017 r.

w sprawie zamknięcia studiów niestacjonarnych na kierunkach: inżynieria i gospodarka wodna pierwszy i drugi stopień, inżynieria bezpieczeństwa – pierwszy stopień oraz budownictwo – drugi stopień, gospodarka przestrzenna – drugi stopień oraz architektura krajobrazu – pierwszy i drugi stopień

 

Na podstawie § 103 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2012 r. ze zmianami Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje wniosek dotyczący zamknięcia studiów niestacjonarnych na kierunkach: inżynieria i gospodarka wodna – pierwszy i drugi stopień, inżynieria bezpieczeństwa – pierwszy stopień, budownictwo – drugi stopień, gospodarka przestrzenna – drugi stopień oraz architektura krajobrazu – pierwszy i drugi stopień

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.