Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 27/856/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22.03.2017 r.

w sprawie uruchomienia naboru na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku inżynieria środowiska od semestru letniego w roku akademickim 2017/2018

 

Na podstawie § 103 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2012 r. ze zmianami Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Pozytywnie opiniuje wniosek dotyczący uruchomienia naboru na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku inżynieria środowiska od semestru letniego w roku akademickim 2017/2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.