Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 30/856/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22.03.2017 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN o wyróżnienie zespołu autorskiego nagrodą za wybitne osiągnięcia badawcze opublikowane w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych

 

Na podstawie § 13 pkt. 2 ust. 9 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (uchwała Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 134/2016 z dnia 16.12.2016 r.) oraz § 1 pkt. 1, 2a i 3, a także § 2 pkt. 1 Regulaminu nagród i odznaczeń Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zgłasza wniosek do Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN o wyróżnienie cyklu publikacji zespołu autorskiego w składzie: prof. dr hab. inż. Andrzej Żyromski, dr hab. Wiesław Szulczewski, prof. nadzw., dr inż. Małgorzata Biniak – Pieróg oraz dr hab. Wojciech Jakubowski, nagrodą za wybitne osiągnięcia badawcze opublikowane w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.