Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 33/857/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26.04.2017 r.

w sprawie powołania komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Karoliny Kolasińskiej

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 882) Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

powołuje komisję do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Karoliny Kolasińskiej w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska nt. „Zmiany substratów w czasie ich użytkowania na zielonych dachach” w osobach:

 1. prof. dr hab. inż. Edward Hutnik – przewodniczący,
 2. dr hab. inż. Kazimierz Chmura,
 3. dr hab. inż. Daniel Garlikowski,
 4. dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk,
 5. dr hab. inż. arch. Aleksandra Lis,
 6. dr hab. inż. Irena Niedźwiecka – Filipiak, prof. nadzw.,
 7. prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski,
 8. dr hab. Wiesław Szulczewski, prof. nadzw.
 9. dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska,
 10. dr hab. inż. Romuald Żmuda, prof. nadzw.
 11. prof. dr hab. inż. Andrzej Żyromski,
 12. recenzenci

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.