Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 37/858/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24.05.2017 r.

w sprawie maksymalnej liczby projektów inżynierskich i prac dyplomowych kierowanych przez poszczególne grupy nauczycieli akademickich

przez poszczególne grupy nauczycieli akademickich

Na podstawie § 13 pkt. 9 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdza następujące liczby projektów inżynierskich i prac dyplomowych kierowanych przez poszczególne grupy pracowników:

Kierunek studiów Doktorzy Profesorowie
i Doktorzy habilitowani
projekty,
inżynierskie*)
prace dyplomowe projekty
inżynierskie*)
prace dyplomowe
inżynierskie magisterskie inżynierskie magisterskie
Architektura krajobrazu 2 8 4 1 2 8
Geodezja i kartografia 2 8 4 1 2 8
Budownictwo 2 8 4 1 4 8
Inżynieria środowiska 2 8 4 1 2 8
Inżynieria i gospodarka wodna 2 8 4 1 2 8
Inżynieria bezpieczeństwa 2 4 4 1 4
Gospodarka przestrzenna 2 12 4 1 8 12
Łącznie na wydziale 3 12 6 2 12 12

*) Osoby posiadające uprawnienia projektowe mogą prowadzić podwojoną liczbę projektów inżynierskich.
W uzasadnionych przypadkach dziekan może zwiększyć powyższe limity.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.