Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 71/862/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27.09.2017 r.

w sprawie deficytu punktów ECTS po poszczególnych semestrach

 

Na podstawie § 13 ust 2. pkt. 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w związku z § 13 ust. 4. pkt 5 Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ustala:

§ 1

Deficyt punktów ECTS dla wszystkich kierunków po poszczególnych semestrach wynosi:

  1. Na studiach stacjonarnych:
    I stopnia: po semestrach od pierwszego do szóstego 15 pkt ECTS,
    II stopnia: po semestrach pierwszym i drugim 15 pkt ECTS.
  2. Na studiach niestacjonarnych:
    I stopnia: po semestrach od pierwszego do siódmego 15 pkt ECTS,
    II stopnia: po semestrach od pierwszego do trzeciego 15 pkt ECTS.

§ 2

Traci moc uchwała nr 21/833/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22.04.2015 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.