Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 85/865/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22.11.2017 r.

w sprawie powołania komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Izabeli Iwancewicz

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki ( tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1789) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje komisję do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Izabeli Iwancewicz nt. „Wpływ obecności średniowiecznych fortyfikacji na stan terenów zieleni w zespołach śródmiejskich małych i średnich miast Dolnego Śląska” w osobach:

 • dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk,
 • dr hab. inż. Robert Kalbarczyk, prof. nadzw.,
 • dr hab. inż. Irena Niedźwiecka-Filipiak, prof. nadzw.,
 • dr hab. inż. Beata Olszewska,
 • dr hab. inż. Katarzyna Pawęska,
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski,
 • prof. dr hab. Beata Raszka,
 • dr hab. inż. Witold Rohm, prof. nadzw.,
 • dr hab. inż. Szymon Szewrański,
 • dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska,
 • prof. dr hab. Mariusz Wiatr,
 • dr hab. inż. Romuald Żmuda, prof. nadzw.,
 • recenzenci,
 • promotor.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.