Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 26/869/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21.03.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 37/858/2017 z dnia 24 maja 2017 r.

 

Na podstawie § 13 pkt. 9 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdza następujące liczby projektów inżynierskich i prac dyplomowych kierowanych przez poszczególne grupy pracowników:

Kierunek studiów Doktorzy Profesorowie
i Doktorzy habilitowani
Projekty
inżynierskie*)
prace dyplomowe Projekty
inżynierskie*)
prace dyplomowe
inżynierskie magisterskie inżynierskie magisterskie
Architektura krajobrazu 2 8 4 1 2 8
Geodezja i kartografia 2 8 4 1 2 8
Budownictwo 2 8 4 1 4 8
Inżynieria środowiska 2 8 4 1 2 8
Inżynieria i gospodarka wodna 2 8 4 1 2 8
Inżynieria bezpieczeństwa 2 8 4 1 4 8
Gospodarka przestrzenna 2 12 4 1 8 12
Łącznie na wydziale 3 12 6 2 12 12

*) – Osoby posiadające uprawnienia projektowe mogą prowadzić podwojoną liczbę projektów inżynierskich

W uzasadnionych przypadkach dziekan może zwiększyć powyższe limity.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.