Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 45/871/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16.05.2018 r.

w sprawie zatwierdzenia programów studiów stacjonarnych

 

Na podstawie § 13 ust. 2 pkt. 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdza programy studiów na studiach stacjonarnych dostosowanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej (Dz. U. 2016 poz. 64, poz. 1594)

§ 2

Programy studiów stanowią załączniki do niniejszej uchwały:

załącznik 1a – kierunek inżynieria i gospodarka wodna studia I stopnia,

załącznik 1b – kierunek inżynieria i gospodarka wodna studia II stopnia,

załącznik 2a – kierunek inżynieria środowiska studia I stopnia,

załącznik 2b – kierunek inżynieria środowiska studia II stopnia.

§ 3

Programy studiów będą obowiązywały od 1.10.2018 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.