Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 59/872/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20.06.2018 r.

w sprawie upoważnienia dziekana do zmian składów komisji programowych

 

Na podstawie § 15 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu upoważnia dziekana do zmian składów komisji programowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.