Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 71/873/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11.07.2018 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Senatu o nadanie prof. Wolfgangowi Kellerowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

 

Na podstawie pkt 7 Regulaminu postepowania przy nadawaniu tytułu honoris causa na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, który stanowi załącznik do uchwały nr 38/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2014 r., uchwala się, co następuje:

§1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu występuje z wnioskiem do Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o nadanie prof. Wolfgangowi Kellerowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.