Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 107/877/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12.12.2018 r.

w sprawie powołania komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Liliany Serafin

Na podstawie art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1789) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje komisję do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Liliany Serafin nt. „Przemiany wsi podmiejskich a krajobraz przestrzeni publicznych na przykładzie otoczenia Wrocławia” w osobach:

 • dr hab. inż. Bartosz Jawecki – przewodniczący,
 • dr hab. inż. Robert Kalbarczyk, prof. nadzw.,
 • dr hab. inż. Ireneusz Kajewski,
 • dr hab. inż. Robert Kasperek,
 • dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk,
 • prof. dr hab. inż. Jan Kempiński,
 • dr hab. inż. arch. Aleksandra Lis,
 • prof. dr hab. Leszek Kuchar,
 • prof. dr hab. Beata Raszka,
 • dr hab. inż. Szymon Szewrański, prof. nadzw.,
 • dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska,
 • dr hab. inż. Irena Niedźwiecka-Filipiak, prof. nadzw. – promotor,
 • recenzenci.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.