Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 123/884/2019 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10.07.2019 r.

w sprawie zaopiniowania wniosku o utworzenie studiów podyplomowych „śródlądowe drogi wodne”

 

Na podstawie Regulaminów studiów podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opiera wniosek o utworzenie studiów podyplomowych „śródlądowe drogi wodne” od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.