Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 119/883/2019 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19.06.2019 r.

w sprawie oceny działalności dziekana w roku 2018

 

§1

Na podstawie § 13 ust. 2 pkt. 6 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz § 2 ust. 9 pkt. 1 Regulaminu Rady Wydziału, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem dziekana z działalności wydziału w 2018 r. uchwala się, co następuje:

§2

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wysoce pozytywnie ocenia działalność dziekana prof. dr. hab. inż. Bernarda Kontnego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.