Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rok 2014

V edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Student – Wynalazca”

Mgr inż. Tomasz Hadaś stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla doktorantów

Mgr inż. Tomasz Hadaś z Instytutu Geodezji i Geoinformatyki został wyróżniony stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla doktorantów.

Zaproszenie na zebranie naukowe – referat przed wszczęciem przewodu doktorskiego mgr inż. Marty Marcinkowskiej

10.12.2014
Uprzejmie zapraszam PT Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału, a także inne zainteresowane osoby, do udziału w zebraniu naukowym, które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2014 r. (środa), o godz.12:00 w sali posiedzeń Rady Wydziału (Centrum Dydaktyczno-Naukowe), pl. Grunwaldzki 24a.

Zaproszenie na zebranie naukowe – referat przed otwarciem przewodu doktorskiego mgr inż. Karoliny Kacaper

10.12.2014
Uprzejmie zapraszam PT Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału, a także inne zainteresowane osoby, do udziału w zebraniu naukowym, które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2014 r. (środa), o godz.10:15 w sali posiedzeń Rady Wydziału (Centrum Dydaktyczno-Naukowe), pl. Grunwaldzki 24a.

Monitorowanie losów absolwentów

Biuro Projektu „PI – Monitoring losów absolwentów w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy” zaprasza Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do rejestracji i zakładania swoich profili zawodowych na portalu służącym monitorowaniu zawodowych losów absolwentów pod adresem www.absolwent.up.wroc.pl.

Uroczystość nadania tytułu Profesora Honorowego RNDr Vladimirowi Schenkowi DRSc, absolutorium Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

22.11.2014Wrocław

Zaproszenie na uroczystość nadania tytułu PROFESORA HONOROWEGO Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu RNDr VLADIMIROWI SCHENKOWI drSc oraz wręczenia dyplomów absolwentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia.

„Książka dla studenta” od GEODETY

Redakcja GEODETY i portalu Geoforum.pl zaprosiła naszą Uczelnię do udziału w projekcie „Książka dla studenta”, którego istotą jest bezpłatne przekazywanie na potrzeby studentów wartościowych publikacji z zakresu szeroko rozumianej geodezji i kartografii oraz GIS.

Zapraszamy na GIS Day 2014 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

19.11.2014
Tegoroczne spotkanie na naszej uczelni odbędzie się pod hasłem "Skanujemy świat".