Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rok 2016

Uprawnienia do przyznania w trybie szczególnym licencji zawodowych zarządcy nieruchomości oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami dla studentów kierunku Gospodarka przestrzenna

Godziny dziekańskie 14 grudnia 2016 r.

14.12.2016
Ogłaszam godziny dziekańskie dla studentów Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji w dniu 14 grudnia 2016 r. od godz. 12.00 do godz. 14.00.

Referaty w Dolnośląskim Oddziale Państwowego Instytutu Geologiczniego

Zaproszenie na prezentację programu Tekla Structures

30.11.2016
Przedstawienie dedykowanych dla studentów rozwiązań przeznaczonych do projektowania konstrukcji stalowych, żelbetowych, drewnianych i aluminiowych.

Zaproszenie na zebranie naukowe – referat przed wszczęciem przewodu doktorskiego mgr inż. Agaty Landwójtowicz

30.11.2016
Uprzejmie zapraszam PT Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału, a także inne zainteresowane osoby, do udziału w zebraniu naukowym, które odbędzie się w dniu 30 listopada 2016 r. (środa), o godz. 10:15w sali posiedzeń Rady Wydziału (Centrum Dydaktyczno-Naukowe), pl. Grunwaldzki 24a.

Jubileusz 65-lecia, Święto Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

14.11.2016
Zapraszamy na Jubileusz 65-lecia Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który odbędzie się 14 listopada 2016 roku o godzinie 11:00 w Auli im. Jana Pawła II w Centrum Dydaktyczno-Naukowym, pl. Grunwaldzki 24 A.