Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Inżynierii Środowiska

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


ogłasza na podstawie § 79 Statutu

Konkurs na stanowisko asystenta
w Instytucie Inżynierii Środowiska


Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

  • podanie o przyjęcie do pracy, skierowane do Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
  • życiorys,
  • kwestionariusz osobowy,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia,
  • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Kandydat na stanowisko asystenta powinien:

  • mieć ukończone studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria środowiska,
  • posiadać przygotowanie teoretyczne i doświadczenie zawodowe z zakresu gospodarki odpadami,
  • posiadać doświadczenie dydaktyczne z zakresu gospodarki odpadami,
  • znać biegle język polski oraz język angielski na poziomie co najmniej B2.

Dokumenty należy składać do dnia 30 sierpnia 2019 r. w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji przy ul. Grunwaldzkiej 55 we Wrocławiu.

Rozstrzygnięcie konkursu dnia 25 września 2019 r.
Zatrudnienie od 1.10.2019 r.