Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Informacja dla opiekunów i recenzentów prac dyplomowych

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą do pracowników prowadzących zajęcia dydaktyczne, a zwłaszcza opiekunów i recenzentów prac dyplomowych, studentów ostatnich lat studiów przystępujących do egzaminów dyplomowych o zapoznanie się z zarządzeniem nr 108/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie zasad weryfikacji oryginalności pisemnych prac dyplomowych oraz obsługi procesu dyplomowania w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.

Dziekanat WIKŚIG