PL
Wrocław University of Environmental and Life Sciences

Institute of Building Engineering

pl. Grunwaldzki 24
50-363 Wrocław
tel. +48 71 320 5526
tel./fax: +48 71 320 5584
e-mail:

Head of the Institute

dr hab. inż. Daniel Garlikowski
tel. +48 71 320 5577 , e-mail:

Vice Head of the Institute

dr inż. Maciej Orzechowski
tel. +48 71 320 5529, e-mail:

Secretary

inż. Renata Nogaj
tel. +48 71 320 5526, e-mail:


Staff

prof. dr hab. inż. Edward Hutnik +48 71 320 5524
prof. dr hab. inż. Bronisław Gosowski +48 71 320 5502
prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota +48 71 320 5582
prof. dr hab. inż. Jan Kempiński +48 71 320 5503
prof. dr hab. inż. Kazimierz Rykaluk +48 71 320 5517
prof. dr hab. inż. Wojciech Skowroński +48 71 320 5514
prof. dr hab. Paweł Śniady +48 71 320 5506
dr hab. inż. Bohdan Stawiski, prof. nadzw.
+49 71 320 1037
dr inż. Grzegorz Antoniszyn +48 71 320 1037
dr inż. Małgorzata Meissner +48 71 320 5578
dr inż. Piotr Chyliński +48 71 320 5527
dr inż. Jarosław Dąbrowski +48 71 320 5525
dr inż. Radosław Tatko +48 71 320 5529
dr inż. Robert Świerzko +48 71 320 1942
dr inż. Włodzimierz Białas +48 71 320 5218
dr inż. Wojciech Kilian +48 71 320 1942
dr inż. Kamil Pawłowski +48 71 320 5523
dr inż. Zofia Zięba +48 71 320 5543, -1845
mgr inż. Agata Włóka +48 71 320 5523  
mgr inż. Filip Zakęś +48 71 320 5506
mgr inż. Kinga Witek +48 71 320 5543
mgr inż. Michał Zieliński +48 71 320 5527
mgr inż. Rafał Idzikowski +48 71 320 5218
mgr Robert Selmaj +48 71 320 5500
mgr inż. Jakub Mońka +48 71 320 1845, -1846
Jan Dębicki +48 71 320 5557