PL
Wrocław University of Environmental and Life Sciences

Department of Mathematics

ul. Grunwaldzka 53
50-357 Wrocław
tel. +48 71 320 5615
fax +48 71 328 0214
e-mail:

Head of the Department

dr hab. Wiesław Szulczewski, prof. nadzw.
tel. +48 71 320 5661, e-mail:

Secretary

Krystyna Holdenmajer
tel. +48 71 320 5615, e-mail:

mgr Ewa Skuza
tel.: +4871 320 5666, e-mail:


Staff

prof. dr hab. Leszek Kuchar +48 71 320 5667
dr hab. Andrzej Michalski +48 71 320 5668
dr hab. Ryszard Deszcz +48 71 320 5663
dr hab. Wojciech Jakubowski +48 71 320 5633
dr Edward Gąsiorek +48 71 320 5664
dr inż. Sławomir Iwański +48 71 320 5658
dr Jan Jełowicki +48 71 320 5662
dr Joanna Kamińska +48 71 320 5658
dr Małgorzata Głogowska +48 71 320 5658
dr Mariusz Grządziel +48 71 320 5664
dr Mieczysław Chalfen +48 71 320 5633
mgr Ewa Diakowska +48 71 320 5664
mgr Gabriela Biel +48 71 320 1035
mgr Teresa Jakubczyk  
mgr Hanna Okrasińska-Płociniczak +48 71 320 5562
mgr Maciej Karczewski +48 71 320 5664
mgr Paulina Stanek +48 71 320 5658
mgr Rafał Banachowicz +48 71 320 5662