Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

10 kwietnia 2019 r. „Bioklimatyczne uwarunkowania turystyki Sudetów Zachodnich i pogranicza polsko-saksońskiego w świetle wyników projektu KLAPS”, dr Bartłomiej Miszuk