Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

5 czerwca 2019 r. „System Monitoringu Jakości Powietrza w Polsce na przykładzie województwa dolnośląskiego”, Barbara Kwiatkowska-Szygulska