Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

11 kwietnia 2018 r. „Gospodarowanie wodą w nawadnianiu roślin sadowniczych”, prof. dr hab. Waldemar Treder